L-kull

f. 2003-01-17

e. SUCH Chringel's Star Gusten

u. SUCH NUCH Chringel's Star Ingeborg